Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuvar Sınavlarına Hazırlık Eğitimi

İzmir ve İskenderun şubelerinde; güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin tiyatro-oyunculuk bölümleri yetenek sınavlarına hazırlık eğitimleri verilmektedir.
Ders içerikleri