Yaratıcı Drama Eğitimi

Drama eğitimi; 4-5 ve 6-7 yaş olmak üzere iki farklı yaş grubuna ayrılmış sınıflarda verilmektedir. Bir sezonda her yaş grubuna sadece 12 kişi kabul edilmektedir. Ortak Sahne drama eğitimi içeriğini; Genel Sanat Yönetmenimiz Mahmut Ünver’in yüksek lisans tezinin ekseninde hazırlanan akademik temelli bir müfredat oluşturmaktadır. Eğitim alan öğrenciler tek tek değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen uygulamaların amaçları ve kazanımları 6 haftada bir veli bilgilendirme raporları ile ailelerle paylaşılmaktadır. Yaratıcı dramada önemli ve ön planda olan sonuç değil süreçtir. Gerçekleştirilen veya canlandırılan eylem, rol ya da taklidin seyirciye sergilenme gibi bir sonucu söz konusu değildir.

Programın amacı: Her yönüyle gelişen, değişen ve her alanda rekabetin büyüdüğü dünyada hem birey hem de ulus olarak ayakta kalabilmenin tek yolu; özgüveni yüksek, özgür düşünceye sahip, inisiyatif alma becerisi ve liderlik yönü gelişmiş, iyi konuşabilen, öğrenmeye açık, ezberden uzak bireyler yetiştirmektir. J.J. Rousseau’nun (1712-1778) yaptığı çalışmalarda da ortaya koyduğu gibi bu özelliklere sahip nesiller yetiştirmek için; anlatmak, dikte etmek gibi geleneksel eğitim yöntemleri yetersizdir.  Drama, bahsi geçen özelliklere sahip bireyler yetiştirmek için etkili bir tekniktir.

Yaş grupları;

  • 4 – 5 Yaş (Kontenjan 12 kişi)
  • 6 – 7 Yaş (Kontenjan 12 kişi)
  •  

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için bizimle iletişime geçin.